• Patvirtintas

Zarasų krašto muziejus

Make an appointment

Laisvalaikis. Pramogos. Turizmas

598

Informacija

Zarasų krašto muziejus įsikūręs Bukonto g. 20, Zarasai.

Muziejaus darbo laikas: II-V nuo 9-18, o VI nuo 10 iki 17 val

Muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, steigėjas – savivaldybė. Muziejus dalyvauja formuojant Zarasų rajono savivaldybės kultūros politiką ir strategiją kultūros paveldo srityje. Muziejus yra didžiausia Zarasų krašto kilnojamo paveldo saugykla, sukaupusi per 18 tūkst. eksponatų,  kurioje saugomi pagrindiniai Zarasų krašto istorijos ir etninės kultūros rinkiniai. Muziejaus tikslai ir veiklos kryptys yra nustatytos atsižvelgiant į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IX-1187, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo nuostatas. Dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis Muziejaus veikla yra neatsiejama nuo valstybėje vykstančių procesų: informacinės ir žinių visuomenės plėtros, didėjančio visuomenės poreikio kultūros paveldui ir informacijai apie jį. Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275, Zarasų rajono savivaldybės Tarybos ateities sprendimai, tikėtina, sudarys sąlygas plėsti ir aktyvinti muziejaus veiklą, pagerinti teikiamų kultūros paslaugų kokybę.

Muziejaus veikla priklauso nuo Lietuvos kultūros politikos, šalies ir rajono ekonomikos lygio, jos veiksnių, visuomenės aktyvumo, informacijos ir kultūros poreikio. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje suteikia plačias galimybes tarptautiniams kultūros mainams, padeda stiprinti priklausymo bendrai Europos tautų kultūros erdvei jausmą ir sudaro galimybes krašto kultūros sklaidai.

Daugiau: www.ZarasuMuziejus.lt

Paslaugos

Muziejų lankymas, gido paslaugos, edukaciniai užsiėmimai, amatų mokymai, patalpų nuoma 10.00

Zarasų krašto muziejaus paslaugos ir jų įkainiai patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. T-169:

1. Zarasų kraštą reprezentuojančių leidinių, suvenyrų platinimas, kai vieneto kaina Eur (neto)

20 proc. (k) PK=Pxk, kur: P-tai platinamo vieneto kaina (neto), k-tai paslaugos pardavimo kainos koregavimo koeficientas (antkainis). 0,00-100,00 vnt.
10 proc. (k) PK=Pxk, kur: P-tai platinamo vieneto kaina (neto), k-tai paslaugos pardavimo kainos koregavimo koeficientas (antkainis). 100,01 ir daugiau vnt.

2. Zarasų krašto muziejaus ir Stelmužės bažnytinio meno muziejaus
lankymas* 1 asmeniui:
bilietas suaugusiajam - 1,50
bilietas mokiniui, studentui, pensininkui – 0,50

3. Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus lankymas*1 asmeniui:
bilietas suaugusiajam - 1,00
bilietas mokiniui, studentui, pensininkui – 0,50

4. Abonentinis bilietas*1 asmeniui:
abonentinis bilietas suaugusiajam - 3,00
abonentinis bilietas mokiniui, studentui, pensininkui - 1,20
(galioja lankant muziejų ir jo padalinius)

5. Gido paslaugos:
5.1. gido paslaugos Zarasų krašto ir Stelmužės bažnytinio meno muziejuose (grupei iki 20 asmenų)*:
suaugusieji - 8,00
mokiniai, studentai, pensininkai - 4,00
5.2. gido paslaugos Zarasų krašto ir Stelmužės bažnytinio meno muziejuose (grupei per 20 asmenų)*:
suaugusieji - 10,00
mokiniai, studentai, pensininkai - 5,00

6. Gido paslaugos Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (grupei iki 20 asmenų)*
suaugusieji - 5,00
mokiniai, studentai, pensininkai - 2,00
gido paslaugos Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (grupei per
20 asmenų)*
suaugusieji - 6,00
mokiniai, studentai, pensininkai - 3,00

7. Edukaciniai užsiėmimai Zarasų krašto muziejuje ir struktūriniuose padaliniuose 1 asmeniui*
suaugusieji - 1,50
mokiniai, studentai, pensininkai - 0,60

8. Amatų mokymai grupei nuo 10 iki 20 asmenų Zarasų krašto
muziejuje ir struktūriniuose padaliniuose (1 asmeniui, 1–2 val.)*:
vilnos vėlimas:
suaugusieji - 3,00
mokiniai, studentai, pensininkai - 2,00
šiaudinių sodų rišimas:
suaugusieji - 2,00
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 1,50
skiautinių gamyba:
suaugusieji - 1,50
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 0,70
popieriaus karpinių gamyba:
suaugusieji - 1,60
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 0,70
pynimas iš vytelių:
suaugusieji - 3,00
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 2,00
kiaušinių marginimas vašku ir margučių skutinėjimas:
suaugusieji - 3,00
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 2,00
audimas:
suaugusieji - 3,00
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 2,00
medžio dirbinių drožyba:
suaugusieji - 3,00
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 2,00
keramika:
suaugusieji - 4,00
šeimos nariai, mokiniai, studentai, pensininkai - 2,50

9. Patalpų nuoma renginiui Zarasų krašto muziejuje (1–50 asmenų)** 1 val.:
patalpų ruošimas renginiui - 10,00
renginys su technine įranga – 25,00
renginys be techninės įrangos – 15,00

10. Patalpų nuoma renginiui Zarasų krašto muziejuje (51 ir
daugiau asmenų)** 1 val.:
patalpų ruošimas renginiui - 15,00
renginys su technine įranga – 30,00
renginys be techninės įrangos – 20,00

11. Patalpų nuoma renginiui Stelmužės bažnytinio meno
muziejuje (1–50 asmenų)** 1 val.:
patalpų ruošimas renginiui - 10,00
renginys su technine įranga – 30,00
renginys be techninės įrangos – 20,00
santuokos registravimas su fotosesija – 50,00
santuokos registravimas be fotosesija – 40,00

12. Patalpų nuoma renginiui Stelmužės bažnytinio meno muziejuje (51 ir daugiau asmenų)** 1 val.:
patalpų ruošimas renginiui - 15,00
renginys su technine įranga – 35,00
renginys be techninės įrangos – 25,00

13. Bilietas į klasikinės muzikos koncertą1 asmeniui:
suaugusieji - 2,00
mokiniai, studentai, pensininkai - 1,00

14. Bilietas į populiariosios muzikos koncertą 1 asmeniui:
suaugusieji - 3,00–6,00 (nustatoma Direktoriaus įsakymu pagal paslaugos honoraro dydį) mokiniai, studentai, pensininkai - 1,50–3,00 (nustatoma Direktoriaus įsakymu pagal paslaugos honoraro dydį)

15. Fotografavimas, filmavimas 1 asmeniui:
15.1. Zarasų krašto muziejaus ir padalinių ekspozicijose, Stelmužės bažnyčios varpinėje – 3.00
15.2. Stelmužės bažnytinio meno muziejuje proginių švenčių metu (vestuvės, krikštynos ir kita) – 5.00
15.3. Komerciniais tikslais Zarasų krašto muziejaus ir padalinių ekspozicijose – 10.00

*Nemokamas muziejaus ir padalinių lankymas: ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos namų auklėtiniams, socialiai remtinų mokinių grupėms, neįgaliesiems, Lietuvos Respublikos muziejininkams, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariams, gidų gildijos nariams, lydintiems nemažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų užsieniečių grupę, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams: mokytojams, lydintiems mokinių grupes, kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų: mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d. pirmąjį mėnesio trečiadienį.
**Nuomojant patalpas ilgiau kaip 1 valandą, už kiekvieną papildomą valandą taikoma 50 proc. nuolaida.
Nuolaidos ir lengvatos lankytojui taikomos pateikus tokią teisę įrodantį pažymėjimą.

Ads By “Zarasų krašto muziejus”

  • Closed
  • Cheap
  • Nėra atsiliepimų
Consult Q&A

Get answers to your queries now

Ask Question

Questions

No query answered yet.

© 2021 Paslaugos. Visos teisės saugomos