• Patvirtintas

Zarasų socialinės globos namai

  • 0 ( 0 balsas)
Make an appointment

Paslaugos: nuoma, perkraustymas ir kt.

591

Informacija

Zarasų socialinės blogos namai. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Aušros g. 18B, LT-32133  Zarasai. Tel. (8 385) 46 650.
el. p. zarasusgn@zarasusgn.lt www.zarasusgn.lt

Misija - Teikti socialines paslaugas vienišiems, pagyvenusiems, senyvo amžiaus ir žmonėms su negalia, išsaugant ryšius su visuomene.
Vizija - Zarasų socialinės globos namai moderni, šiuolaikiška socialinių paslaugų įstaiga teikianti kokybiškų bei kompleksiškų paslaugų įvairovę, sudaranti žmogaus orumą nežeminančias sąlygas.
Vertybės - Mes kiekvienas unikalus ir skiriamės vieni nuo kitų!

Mes kiekvienas turime savo teises, laisves, pažiūras ir poreikius!
Mes nusipelnėme gyventi oriai!
Mes elgiamės sąžiningai, etiškai ir teisingai!

Paslaugos

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos 1.00 Apsilankymo

Zarasų socialinės globos namai užtikrina ilgalaikę socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 1.00 Apsilankymo

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Trumpalaikės socialinės paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Paslauga teikiama ne trumpiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

Dienos socialinės globos paslaugos 1.00 Apsilankymo

Zarasų socialinės globos namai teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Yra įrengtos 6 vietos dienos socialinės globos paslaugoms teikti. Planuojama dienos socialinės globos paslaugos teikimo trukmė – nuo 3 valandų per dieną iki 5 dienų per savaitę. Dienos socialinės globos centre asmenims teikiamos šios kompleksinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną), asmeninės higienos paslaugų organizavimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto paslaugų organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

„Atokvėpio“ (trumpalaikės socialinės globos) paslaugos 1.00 Apsilankymo

„Atokvėpio“ (trumpalaikės socialinės globos) paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Atokvėpio paslaugų teikimui yra įrengta 4 vietos. Planuojama Atokvėpio paslaugos teikimo trukmė ne mažiau kaip 8 val. per parą iki 1 mėn.

0 Atsiliepimai

Informacija : Atsiliepmų nerasta

Atsiliepimas

Consult Q&A

Get answers to your queries now

Ask Question

Questions

No query answered yet.

© 2021 Paslaugos. Visos teisės saugomos